พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก กลุ่ม: ข้อมูลสถิติระบบราง รูปแบบ: XLSX แท็ค: รถไฟฟ้าขัดข้อง

กรองผลลัพธ์