• ข้อมูลอุบัติเหตุของจุดตัดทางรถไฟ 211 total views 13 recent views

    ข้อมูลระบุเป็นจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และปีที่เกิดเหตุ พิกัดที่เกิดเหตุ(GIS) ประเภทเส้นทาง ตำแหน่งบริเวณสถานีที่ใกล้เคียง และหมายเลขขบวนรถไฟ
    กรมการขนส่งทางราง 20 กุมภาพันธ์ 2567
  • ข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ 267 total views 10 recent views

    ข้อมูลจุดตัดเป็นการระบุ/เก็บข้อมูลเป็น จำนวนรางที่จุดตัด ตำแหน่งเสาโทรเลขที่ ที่อยู่ พิกัด (GIS) สภาพและลักษณะกายภาพของจุดตัด เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดตัด(ไม่/ไม่มี)...
    กรมการขนส่งทางราง 20 กุมภาพันธ์ 2567