พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ข้อมูลอื่นๆ รูปแบบ: XLS แท็ค: รถไฟฟ้า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).