พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการขนส่งทางราง รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสถิติระบบราง แท็ค: ระบบราง สถานะก่อสร้าง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).